Hahei Beach at Sunset – Coromandel Peninsula, New Zealand – 360 VR Pano Photo

Hahei Beach at Sunset - Coromandel Peninsula, New Zealand - 360 VR Pano Photo

Hahei Beach at Sunset – Coromandel Peninsula, New Zealand – 360 VR Pano Photo by © Christian Kleiman. New Zealand Creative 360 VR Pano Photo Guide.