Nobuo Takase Shihan – Gasshuku Internacional Aikido Nueva Zelanda – Foto Pano VR 360

Nobuo Takase Shihan - Gasshuku Internacional de Aikido Nueva Zelanda - Foto Pano 360 - Fotografía Creativa de NZ - © Christian Kleiman Fotógrafo y Autor

Nobuo Takase Shihan – Gasshuku Internacional de Aikido Nueva Zelanda – Foto Pano 360 – Fotografía Creativa de NZ – © Christian Kleiman Fotógrafo y Autor